Lakóotthon program

Felnőtt értelmi fogyatékos személyeknek nyújt szolgáltatást, egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének megfelelően. A leendő lakók az önálló életvitelt tanító műhelymunkák segítségével készülhetnek a lakóotthoni életre.

Jelenlegi állapot
Tájékoztató a Bárka Lakóotthon jelenlegi helyzetéről

Az Együtt Veled – Értük Egyesület nevében fordulok Önhöz és a Bárka lakóotthon pályázatunk fontosságára, eredményeire szeretném felhívni figyelmét. A pályázat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósul meg, értéke közel 1.600.000 dinár. A projekt 2014. január 31 –én zárul, megvalósulását számos vállalkozó és magyarkanizsai intézmény, szervezet támogatja.

Lakóotthonunk, a támogatott lakhatás szolgáltatását biztosító tevékenység úttörő munkának számít környezetünkben, melynek ösvénye ugyan nincs kitaposva, de amelyre óriási szükség van. A felnőtt fogyatékos személyeket gondozó családok mindent felülíró igénye mellett ezt a tényt igazolják Magyarkanizsa lakosaitól kapott pozitív visszajelzések is.

A lakóotthon életének megszervezése, a lakók szakszerű ellátása komoly kihívást jelentett segítőknek, szakembereknek és szülőknek egyaránt. Sok-sok apró lépés és számos intézkedés után ma elmondhatjuk, hogy a vállalt kötelezetségek túlnyomó részét teljesítettük. A Lakóotthon felhasználói az un."beszoktatási" időszakon sikeresen túlestek, otthonra leltek a közösségben és az őket gondozó, négy új munkatárs pedig igazi segítővé vált. A gyakorlat és a szűkség megkövetelte, hogy a pályázatban előlátott munkatársak mellé plusz személyzetet is alkalmazzunk. Így kapcsolódtak be a lakóotthon életébe a Fénybárka napközi otthon nevelői, személyi aszisztensei és volontőrjei is, akik munkájukkal, tapasztalatuk átadásával hozzájárultak a pályázat sikeres lebonyolítsához.

A lakóotthon rövid, három hónapig tartó kisérleti időszaka arra is lehetőséget nyújtott, hogy a lakók fogyatékos fiatalokat gondozó családok látogatását fogadják, akik maguk is ismerkedni, barátkozni szeretnének a szolgáltatással.

A pályázat előlátta – igazi otthon mintájára - a lakók bekapcsolását a háztartási teendőkbe, így mindenki képességei szerint részt vehetett az étkezési előkészületekben, a takarításban, a bevásárlásban stb.

Az a tény, hogy a pályázatban részt vevő családoknál több évtizedes terhen sikerült egy rövid időszakra enyhíteni, úgyszintén e program létjogosultságát és szükségességét indokolja. Egyesületünk tagságának, a szervezetünket segítő intézmény szakembereinek meggyöződése, hogy mindenképpen szükség van a folytatására.

Annak ellenére, hogy jelen pillanatban a rossz gazdasági helyzet és bizonyos köztársasági jogszabályok, kormányrendeletek megnehezítik ezt a folytatást, mi, mint civil szervezet elszántan dolgozunk azért, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, melyek lehetővé teszik egy újabb lakóotthonos időszak beindítását.

Mivel a lakók, a személyzet, a berendezés és az épület is készen áll a folytatásra, ezért az általam képviselt közösség nevében kérem Önt, hogy lehetőségeihez mérten támogassa programunk jövőjét!

Egyesületünk fennállásának 10 éve alatt folyamatosan törekedett arra, hogy az általunk szervezett programok, aktivitások megfeleljenek fogyatékos embertársaink és családjaik elvárásainak.

Felnövő védenceink lassan idősödő szülei fogalmazták meg azt az igényüket, hogy addig szeretnének gyermekük számára biztos otthont nyújtó, családtól nem távol eső helyet találni, amíg teljes erejükkel segíteni tudják önállósulásukat illetve új otthonra találásukat, felkészítve őket így arra az életszakaszra, amikor ők már nem lesznek.

A szülők igénye alapján született meg az az egyesületi célkitűzés, amely a védencek önálló életvitelre való felkészítését és egy Lakóotthon kialakítását látta elő.

Az önálló életvitelre való felkészítés program az elmúlt évben az újvidéki Mentálisan sérültek szövetségének támogatásával sikeresen meg is valósult. Védenceink kiscsoportos foglalkozások keretén belül szerezhettek gyakorlati ismereteket a házimunka, bevásárlás, ügyintézés stb. területén A program lehetőséget adott arra is, hogy felmérjük a szülők tényleges igényét a Lakóotthonnal kapcsolatban.

Friss hír és egyben nagy öröm számunkra, hogy közösségünk Bárka lakóotthon elnevezésű pályázata támogatást nyert a Munkaügyi és Szociális Minisztériumnál. A pályázat a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ partnerségével és a pancsovai Fél úton egyesület szakmai támogatásával fog megvalósulni. Futamideje 6 hónap. Összértéke 1.323.280 dinár. A pályázat célja, hogy 4 felnőtt fogyatékos személy számára új otthont biztosítson, úgy, hogy családjaik közelében maradhassanak. A lakóotthon további egy fogyatékos személy befogadását és 24 órás ellátását tudja vállalni olyan esetekben, amikor a szülő rövid időre (néhány napra) nem tudja vállalni gyermeke felügyeletét.

A lakóotthon Magyarkanizsán, a József Attila utca 15-ös szám alatti családi házban kap helyet. Az épületet a pályázat idejére, a Minisztérium által jóváhagyott eszközökből, egyesületünk bérbe veszi. A ház jelenleg felújítás alatt áll. A renováláshoz szükséges pénzeszközöket a bérbe adó család – akik legidősebb gyermeke szintén a lakóotthon védence lesz - biztosítja.

A pályázat 3 részmunkaidős (koordinátor, gyógypedagógus, gyógypedagógus-aszisztens) és 4 teljes munkaidős (a védencek közvetlen ellátására) alkalmazott munkába állását teszi lehetővé. A projekt sikeres lebonyolításához azonban szükség van egyesületünk, pályázati partnerünk és a lakosság segítségére. Kérünk mindenkit, hogy nyitottságával, elfogadásával járuljon hozzá a pályázat eredményességéhez, és ezáltal ahhoz, hogy ez a program a projekt befejezése után is lehetőséget kaphasson a folytatáshoz!

Az alábbi történéseknek részesei voltunk.

Szupervízió

Szupervízió
2014.Feb.10

Értékelés a támogatott lakhatás pályázat kapcsán
2014. január 9., február 3.-5.-7.

további képek a galériából...

Kapcsolódó filmanyag(ok):


Lakóotthonok Magyarországon

2014.Jan.10

Víziónk

Kapcsolódó link(ek):


Lakóotthon

2013.Nov.05

Kapcsolódó hanganyag(ok):


Lakóotthon - dokumentumok

2013.Nov.05

Kapcsolódó dokumentum(ok):


Lakóotthon ünnepélyes átadása

Lakóotthon ünnepélyes átadása
2013.Oct.21

Bagi Ferenc, az egyesület elnökének beszéde

Az Együtt Veled Értük civil szervezet több mint 10 éve töretlenül dolgozik az értelmi és testi fogyatékos személyek érdekvédelmén.

A kezdeti nehézségek ellenére egyesületünkben ma már gazdag, szerteágazó munka folyik. Elmondható, hogy a kitartó és minőségi munka volt az, ami meggyőzte a Magyarkanizsai önkormányzatot, hogy intézményesítse a fogyatékosok nappali foglalkoztatóját-ellátását, így alakulhatott meg az országban az elsők között a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, amire azt gondolom mindannyian büszkék vagyunk.

Önkormányzatunk ezzel a döntésével kiszélesítette szociális védőhálóját, ugyanakkor hatalmas terhet vett le az egyesület és a szülők válláról.

Így egyesületünk bátrabban koncentrálhatott más programok bővítésére, kidolgozására. Ez az időszak gölöncsér műhelyünk szociális vállalkozássá való fejlesztését eredményezte, melynek termékei fogyatékos embertársaink alkotó – értékhagyó munkáját tükrözik.

A mai alkalom, amely megmelengeti szívünket, egy teljesen új programról szól. Egyesületünk az idei évben a köztársasági Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Minisztériumnál sikeresen pályázott, és ennek köszönhetően elindíthatjuk támogatott lakhatás elnevezésű szociális szolgáltatásunkat.

A szolgáltatás létrejöttét Magyarkanizsán közel két éves aktív felkészülés előzte meg, melyhez az Értelmi Fogyatékosok vajdasági szövetsége nyújtott támogatást. Gyógypedagógusaink, védenceink szülei és egy, a gyakorlatban jártas civil szervezet jó együttműködése vezetett oda, hogy Lakóotthonunkat az ez évi községnapi rendezvénysorozat keretén belül megnyithatjuk.

A pályázat összértéke 1.300.000 dinár, amely 4 felnőtt személy támogatott lakhatását, valamint 1 személy átmeneti jellegű szállását biztosítja három hónapon keresztül. A kapott eszközöknek köszönhetően 4 munkanélküli személy alkalmazására, valamint a lakóotthon bebútorozására nyílt lehetőségünk.

Programunk sikeres megvalósulásához számos intézmény, szervezet és civil személy hozzájárult.

Itt szeretném megköszönni Pancsevói barátaink, a Félúton egyesület eddigi és a jövőbeni szakmai segíségét, támogatását, akik lakóotthonos munkatársaink és a szülők képzését, a szükséges dokumentációk átadását és a pályázat szupervízióját vállalták magukra.

Köszönöm a Vajdasági Mentálisan sérültek szövetségének azt az anyagi és erkölcsi támogatást, amely a leendő lakók és családjaik felkészítését segítette.

A Vöröskereszt magyarkanizsai szervezete a lakóotthonos munkatársak elsősegély- és házi ápolás képzését vállalta magára, melyet nagyon fontosnak tartunk kiemelni. A Magyarkanizsai Egészségházzal való együttműködésnek köszönhetően pedig a támogatott lakhatást igénybe vevő személyek egészségügyi felügyeletét is biztosítani tudjuk. A lakóotthon létrejöttét községi vállalkozók és civilek is támogatták. Köszönjük szépen a szervezet, az intézmény, és a vállalkozók, civil személyek segítséget.

Pályázatunk sikerességéhez hozzájárul az is, hogy partnerségben és önkormányzati támogatással valósul meg. A Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ munkájára és Magyarkanizsai Önkormányzat támogatására a jövőben is számítunk. Mindkét intézmény munkáját köszönjük.

Végül szeretném összefoglalni egyesületünk üzenetét a Bárka lakóotthonunk megnyitása kapcsán:

Ahhoz, hogy ez a szerbiai gyakorlatban még kevésbé ismert szociális szolgáltatási forma, a támogatott lakhatás teret hódíthasson a zárt intézményekkel szemben, szükségünk van a teljes közösség összefogására.

Így – közösen - tudjuk megteremteni a feltételeket ahhoz, fogyatékos embertársaink a felnőtt életszakaszhoz érve megvalósíthassák önálló életvitelre való jogukat.

Bagi Ferenc elnök
Együtt Veled - Értük
www.barkakanizsa.com
Adatok a pályázatról:

- támogató: Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Minisztérium

- pályázati partner: Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ

- a pályázat összértéke: 1.592.199,80 dinár

- a partner és a felhasználók által biztosított rész: 268.920,00

- a pályázat kezdete: 2013. augusztus. 01.

- a pályázat befejezése: 2014. január. 31.

- a támogatott lakhatás felhasználóinak a száma 4 fő (kettő lány és kettő fiú),

- egy személy számára un. átmeneti szállást is tud biztosítani a program

- a család, amely igénybe veszi az adott szolgáltatást, szolgáltatási szerződést köt az egyesülettel,

- a felhasználók hozzájárulást fizetnek az ellátásért az idevágó minimális sztandardok és a lakóotthon működési szabályzatával összhangban,


Nyilas Mihály polgármester beszéde

Jó napot kívánok mindenkinek! Hölgyeim és Uraim!
Az idei községnapi programsorozatban helyet kapott két otthon átadása is, melyek mintegy keretbe foglalják ünnepségünket. Ma a rendezvények első napján egy úttörő vállalkozás indulásának lehetünk tanúi, fogyatékosok számára épült lakóotthon ugyanis környékünkön egyáltalán nincs, vasárnap pedig, október 20-án ünnepélyesen megnyitjuk a Batthyáneum egyházi idősek otthonát.

Mindkét projektumban a hangsúly a marginalizált helyzetű polgártásaink életkörülményeinek javításán van. A fogyatékkal élők családjai számára megnyugvást jelentő, hatalmas jelentőséggel bíró otthon ez, melynek udvarában most állunk. Azt a reményt testesíti meg, hogy fogyatékkal élő embertársaink is meg tudják tanulni, el tudják sajátítani az önálló életvitelhez szükséges alapvető tudást, képességet, rendet, szabályokat.

Az Együtt veled értük egyesület már több mint 10 éves gyakorlatot, tapasztalatot halmozott fel a fogyatékos személyek érdekeinek védelme terén, az igényeiknek megfelelő szolgáltatások, aktivitások biztosítása terén. Éppen ezért kétség nem fér hozzá, hogy a Bárka lakóotthon, mint legújabb vállalásuk is szakmailag megalapozott, végiggondolt – és ami a legfontosabb – maradéktalanul az ide költözők érdekeit szem előtt tartva telik majd meg tartalommal.

Különösen jelentős számomra, önkormányzatunk számára ennek a lakóotthonnak a megnyitása, hiszen az egyesületből kinövő, annak tevékenységét támogató és más szociális védelmi szolgáltatásokat is nyújtó intézményünk, a Szociális Védelmi Szolgáltató Központ létjogosultságát is bizonyítja. Az központ megalakításakor pontosan ez volt a célunk: a civil szerevződést intézményi keretekkel erősíteni, magas szakmai színvonalat biztosítani, mely egyedülálló környékünkön.


Berényi Gabriella szakmai koordinátor beszéde

Otthonra lelni a világban az emberi élet alapfeltétele. Az otthonok sokfélék lehetnek, egy azonban közös bennük: biztonságot sugároznak, állandó ösztönzésül szolgálnak, és változnak is az egyes életszakaszokban. Egy igazi otthon tükrözi a benne lakó ember személyiségét, lelkületét és nem utolsó sorban életkorát. Az értelmi fogyatékos embernek is szüksége van egy biztos helyre, ahová jó hazatérni, ahol jól érezheti magát. Olyan dolgokra vágyakoznak, ami egy teljesen átlagos élet velejárója, ahol nem kirekesztve élnek, hanem együtt ép kortársaikkal.

A lakóotthonban a sérült ember igényeinek és szükségleteinek kell lennie a középpontban, ez határozza meg a segítés és a gondoskodás mértékét. A lakó biztonságban, megbecsülve, önálló személyiségként, de mégis közösségben él. Így kialakul egyéni kezdeményezőkészsége, felelősségérzete és kész új tapasztalatok megszerzésére. Minden lakóotthon más és más, de egy dologban mind megegyezik, abban, hogy az integrációs és normalizációs elveket szem előtt kell tartani, valamint az önrendelkezés jogát is meg kell adnunk, hiszen ez segíti elő az individuális életforma kialakulását.

A támogatott lakhatás Szerbiában egy nagyon új törekvés, és a deinstitualizációs folyamatot kívánja elősegíteni. Oly módon, hogy az Európai Unió országaiban már sok éve alkalmazott kiscsoportos lakóotthonok létrehozására ad támogatást a Kormány.

Magyarkanizsán az Együtt Veled- Értük Egyesület célkitűzése a szülői igények alapján született meg. Ők fogalmazták meg azt a kívánságukat, hogy addig szeretnének gyermekük számára biztos otthont találni, amíg önállósulásukat minden erejükkel segíteni tudják. Az újvidéki Mentálisan Sérültek Szövetsége jóvoltából a tavalyi évtől megszervezésre került az önálló életvitelre való felkészítő program, melyben a védencek kiscsoportos foglalkozások keretein belül gyakorlati ismereteket szereztek a házimunka, a bevásárlás, különféle ügyintézés terén. Ekkor történt meg a szülők konkrét igényének a felmérése műhelymunkák formájában.

Egy ilyen jellegű lakóotthonban az élet elképzelhetetlen segítő személyzet nélkül. A pályázat megírásakor célként tűztük ki, hogy a Nemzeti Munkaközvetítő Ügynökség listáján szereplő személyek közül választjuk ki a munkatársakat. Az elsődleges tájékoztató beszélgetések után 9 jelentkező közül választotta ki a szakmai team a védencek véleményének kikérésével a (bízunk benne) legalkalmasabbakat, akik a Vöröskereszt jóvoltából 12 órás elsősegély-, és 40 órás házi ápolás tanfolyamon vettek részt. Minderről bizonylatot is kaptak. Mivel a projektum 6 hónapra szól, és a beköltözés november 1-jén fog megtörténni, az azt megelőző időszakban a segítők önkéntes munka keretein belül ismerkedtek meg a fiatalokkal, a szokásaikkal és mindazzal, amit a mindennapi élethez tudniuk kell. A családlátogatások alkalmával igyekeztünk a szülők és a segítők között a bizalomra és egymás kölcsönös megbecsülésére épülő kapcsolatot kialakítani.

Berényi Gabriella
szakmai koordinátor
www.barkakanizsa.com


A partnerszervezet: Terényi Lívia igazgató beszéde

Intézményünk pályázati partnerként már a projekt tervezésében és megírásában is részt vett és ez a közös munka a támogatás elnyerésével tovább folytatódik. Mivel a lakóotthon szolgáltatás 4 felhasználója a Központ keretén belül működő napközi otthon védence is, ezért egyéni fejlesztési terveik elkészítésében, a szükséges kísérő dokumentációk kidolgozásában az intézmény munkatársai is részt vesznek. Fontos kiemelnünk, hogy a projekt ideje alatt a leendő lakók személyi asszisztensei, 2 személy – akiket a község által támogatott közmunkaprogram keretén belül alkalmazunk Központunkban - szintén lakóotthonos munkatárs lesz. Mivel mindnyájunk számára nagyon fontos, hogy ez a projekt sikeresen lebonyolódjon, ezért a lakóotthon életébe be fognak segíteni a napközi otthon nevelői és a házmesteri teendőket végző munkatársunk is. Pályázati partnerként biztosítjuk továbbá a lakók számára hétköznap az ebédet, a reggelit és az uzsonnát.

Itt szeretném megköszönni Központunk minden kedves munkatársának és védenceink szüleinek, hogy munkájukkal, lelkesedésükkel – többször erőn felül is - támogatják ezt a programot. Úgy gondolom, hogy közös erővel, a pályázat alatt gyűjtött tapasztalatokkal, újabb pályázatokkal tudjuk majd ezt a szolgáltatást a jövőben folytonossá és fenntarthatóvá tenni.

további képek a galériából...

Kapcsolódó filmanyag(ok):


Online vásárlás

Önnek 0 terméke van a számlás kosárban, amelynek az értéke
0,00 din.


Ön 0 terméket kíván adomány címén megvásárolni, amelynek az értéke
0,00 din.


Összesen: 0,00 din.

Partnereink, támogatóink

Pillanatkép

rendom pic from gallery