Fecske program

A kombi jármű fogyatékos személyek akadálymentes közlekedését teszi lehetővé és a Fecskeprogramon keresztül eljuttatja a segítséget azokhoz a családokhoz, akik otthon gondozzák a fogyatékos családtagjaikat.


Terepi látogatásokat Horgoson, Kispiacon, Martonoson, Ormon, Tóthfaluban és Magyarkanizsán folytatunk. A terepi munkát 2008 augusztusa óta végezzük a Magyarkanizsa Községbéli Szociális Védelmi és Szolgáltató Központ gépjárművezetőjével, az Együtt Veled-Értük egyesület kombi járművével, a magyarkanizsai Vöröskereszt és időszakosan egyes gazdasági szubjektumok pályázati programokon keresztül megvalósított anyagi támogatásainak köszönhetően.

A hétfő délutánok a terepes napok, havi két alkalommal Horgos, egy–egy alkalom Kispiac és Orom irányába. Egy délután 3-4 családot látogatunk meg. Különböző tevékenységeket végzünk: foglalkozás a védenccel, szülővel, séta, stb. Kb. 20 családot látogatunk meg egy hónapban.

Kezdetben a felhasználók megkeresése és bekapcsolása a napközi életébe volt a cél, ennek a munkának tudható be, hogy ma már Orom és Horgos irányából is hetente jönnek a védencek.

Ma már egész más a munkánk lényege. Látogatjuk azokat a családokat, akik még, vagy már nem veszik igénybe a napközit.

Sajnos az évek múlásával egyre több és bonyolultabb feladatokkal találjuk magunkat szembe.

Az idősödő szülők mind nehezebben és nehezebben látják el fogyatékkal élő gyermekeiket és sokszor ki vannak téve a bürokrácia útvesztőjének.

Az elmúlt évek tapasztalata megerősítette annak a szükségességét, hogy a munka minőségének és hatékonyságának komoly feltétele egy olyan munkatárs, aki a jogban, azon belül a családjogban és magánjogban tanácsadó, és ha szükséges jogi képviseletet nyújtanának a rászorulóknak.

Rövid, érthető tájékoztató kiadványokra van szükség, célzottan az alacsony képzettségű és a nemzeti közösségek nyelvén kommunikáló polgárok részére.

Nagy szükség van időszakonként további szakemberek bekapcsolására a terepi látogatások alkalmával pl. gyógytornász, gyógypedagógus, amikor szükség mutatkozik rá. Ennek az igénynek a kiszolgálása érdekében íródott és valósulhatott meg több éven keresztül a Fecske program a Szerbiai Kőolajipari Rt., a NIS támogatásával.

Munkatársunk és a projekt csapat további meglátása a következőképpen foglalható össze:

Képzésekre van szükség a következő témakörökben:

 • hogyan bánjunk a felnőtt fogyatékos emberekkel,
 • az egyedül élő védencek hatékony megsegítése.
  • Fecske program

   A „Fecske“ terepi családlátogató programunk a 2013-as évben is további lendületet kapott a NIS kőolajipari részvénytársaság donációjának köszönhetően. Folytatni tudjuk azokat a terepi látogatásokat, melyek olyan mentális- és halmozottan sérült embereket érintenek, akik nem tagjai semmilyen közösségnek. Pályázatunkkal gyógypedagógiai-, fizioterápiai- és tanácsadói segítséget nyújtunk az egész családnak. 23 családot látogatunk állandó jelleggel Kanizsa község településein, Horgoson, Kispiacon, Adorjánon, Oromon, Tóthfaluban és Völgyesen. A szakemberek az Egyesület közlekedési eszközét használják. Ez a szám a tavalyi aktivitásunknak köszönhetően enyhe mértékben emelkedett. Azért fontos ezt kiemelni, mert a meglátogatott családok igénylik azt a foglalkozást-gondoskodást amit a munkatársak tesznek értük évről évre. A 2013-as programunk a NIS részvénytársaság által támogatott értéke: 318.520,00 dinárt tesz ki, amelyet honorárokra, a szakemberek utaztatására, eszközökre az egyéni munkához, illetve még két fontos aktivitásra lett, illetve lesz fordítva.

   A program augusztus 1-je és december 31-e között valósúl meg.

   A felhasználók kiválasztásánál a következő kritériumokat vettük figyelembe: a pályázat felhasználói Kanizsa község lakosai legyenek, akik nehéz szociális körülmények között élnek, és a családjukban van fogyatékkal élő személy, aki nincs bekapcsolva a közösségi életbe.

   A kritériumokat a Magyarkanizsai Szociális Központ és a Magyarkanizsai Vöröskereszt tapasztalatai és adatai alapján határoztuk meg, amely intézményekkel folyamatosan és szorossan együttműködünk.

   A NIS által támogatott „Fecske" elnevezésű pályázat keretén belül lehetőség nyílt arra, hogy olyan családokat látogassunk meg, akik mentális és halmozottan sérült embertársainkat gondozzák. Teszik ezt önerőből, elzárkózva bármilyen segítség igénybe vétele nélkül, a közösségektől távol. Tudni kell,hogy ezek a családok maguktól soha nem kérnének segítséget a társadalomtól, élnek a mindennapok egyhangúságában.

   A pályázat programja lehetővé teszi a gyógypedagógiai-, fizioterápiás- és szakmai tanácsadást. Így minden család a számára legmegfelelőbb segítséget kaphatja, elősegítve ezzel a fogyatékkal élők szocializációját és felkészülését a napközi otthon használatára, ami a későbbiek folyamán elkerülhetővé teheti a felhasználok zárt intézetbe való kerülését, akkor is, ha a szülő már nem tudja ellátni a rá háruló feladatokat. A programban részt vevő felhasználók névsorának összeálításában döntő tényező volt, hogy az adott család tagjai Magyarkanizsa Község területén éljenek, szociálisan hátrányos helyzetűek legyenek és családjukban egy vagy több fogyatékkal élő személy van, aki még nem tagja a közösségnek.

   A másik kettő aktivitás szorossan kötődik a pályázati programcél minőségének és efektivitásának optimalizálásához.

   1. az egyesület szállítójárműve dekorálásra került, így tudjuk azokat a támogatóinkat donátorainkat minnél jobb pozicióba helyezni, akik az üzemeltetési költségekből részt válalnak.
   2. az egyesület honlapja külalakban, tartalomban és nyelvezetben is gazdagodott. A honlap folyamatossan új információkkal gazdagodik... elképzelésünk az, hogy a honlapunk funkcionális, virtuális, segítő-nevelő weblapként működjön. Reményeink szerin mindazok, akik felkeresik honlapunkat fontos információkhoz juthatnak. Partnereink, támogatóink jelenléte több szempontból is hasznos: az elektronikus reklámtábláknak köszönhetően ezek a cégek, szervezetek, intézmények pillanatok alatt elérhetőek, illetve rajtuk keresztűl egyesületünk viszont megtalálható lessz a világhálón.

   Terveink között szerepel a későbbiekben, hogy azok a jogi és magánszemélyek, akik valamelyik szociális vállalkozásunknak szolgáltatásunknak igénybevételén gondolkoznak, vagy csak tájékozódni kívánnak, megtehessék a világháló nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően.

   Ez jelentheti: termékink online megrendelését

   Regisztrálást és komunikációt: legyen szó fogyatékkal élőröl, vagy leendő volontörröl. Ezek olyan aktivitások amit a jövőben szeretnénk alkalmazni.

   Az alábbi történéseknek részesei voltunk.

   A magyarkanizsai Együtt Veled-Értük egyesület pályázat- és évzáró sajtótájékoztatója

   A magyarkanizsai Együtt Veled-Értük egyesület pályázat- és évzáró sajtótájékoztatója
   2014.Dec.08

   Mint az ismeretes, egyesületünk több éve sikeres együttműködést valósít meg a Szerbiai Kőolajipari Vállalattal, a NIS Gazprom Neft Rt.-al. A 2014-es évben az előző év sikeres családlátogató- és segítő programját egy Magyarkanizsa Község településeit ezen falvak jeles rendezvényeinek meglátogatására tervezett és megvalósított programmal pályáztuk meg. Ezen felül a pályázat részét képezte különböző műszaki- és technikai felszerelések beszerzése is.

   Meglátásunk az volt, hogy a fogyatékos emberek széleskörben történő megismerése, az egyesületünk törekvésének falun történő bemutatása, illetve a fogyatékkal élő személyek családjainak megismerése mind megvalósítható azokon a rendezvényeken, ahol volt szerencsénk az elmúlt fél évben részt vennünk. 14 település 16 rendezvényén vehettünk részt. A települések nagyságától és a rendezvények látogatottságától függően 100-2500 polgárral kerültünk közvetlenül kapcsolatba, míg közvetve médiának és a pályázati forrásból beszerzett műszaki felszerelésnek köszönhetően ezeknek az embereknek a száma töbszörösére nőtt. Ezeket az adatokat a honlapunk ugrásszerűen megnövekedett látogatóinak számával és a látogatók eddig ismeretlen régiókból, földrészről történő huzamosabb érdeklődő jelenlétével tudjuk alátámasztani. Az egyesület honlapjának létrejöttét ugyancsak a NIS Rt-nak köszönhetjük, amelyet a 2013-as évi támogatásból fejleszthettünk. Itt szeretném megjegyezni, hogy a honlapunk további fejlesztése egyesületünk egyik ilyen priorítása lesz a 2015-ös évben is.

   Számokban és materiális tekintetben ugyanakkor kifejezhetetlen az a sok ösztönző impulzus, amelyeket az említett helyszíneken kaptunk mint egyesületi vezetők, védencekkel foglalkozó nevelők, a védett műhelyeinkben szorgoskodó fiatalok. A pályázat közvetett eredményeket is hozott számunkra: kombi gépjárművünk üzemeltetési költségének részleges fedezését, műhelyeink számunkra jelentős donációt generáltak a rendezvényeken gazdára talált gölöncsér-, papír- és szőtt termékeknek köszönhetően.

   Megerősítést kaptunk a tagságunktól, akiknek jelentős része a falvakban él, hogy számukra is nagyon fontos volt, hogy az egyesület ha egy napra is, de „kiköltözik” hozzájuk, mintegy jelezvén, hogy Ők is fontosak, mert bizonyos értelemben ezek a családok egy rövid időre a figyelem középpontjába kerülhettek.

   Donátorunkat, a NIS Gazprom Neft Rt-ot az alkalomra nyomtatott promóciós anyagokkal, a kézműves foglalkozásokon és a gölöncsérműhelyben készített alkalmi kerámia díszekkel, a kombi gépjárművünkön kidolgozott reklám dekorációval, valamint annak a ténynek a minél szélesebb körben történő hangsúlyozásával méltattuk, amelyet az „Együtt a közösségért” jelszóval foglalhatunk össze.

   Az állandó projekt csapatot Bagi Ferenc-elnök, Sörös Anita-projekt manager, Tandi Andrea-keramikus-gyógypedagógus asszisztens és László Zsolt-sofőr alkották.

   további képek a galériából...

   Kapcsolódó dokumentum(ok):

   Kapcsolódó filmanyag(ok):


   Orom-Újfalu 2

   Orom-Újfalu 2
   2014.Dec.01

   Előző bejegyzésünkben már említettük, hogy Ormon a programunk által kínált kézműves foglalkozás bár elnyerte a szervezők tetszését, viszont a délután és a programok zsúfoltsága miatt már nem jutott rá idő, így felkértek, hogy november 28-án vegyünk részt a Petőfi Sándor ME szervezésében megrendezésre kerülő Adventi Játszóházukban, melyre szívesen mondtunk igent és meg is történt a részvétel.

   Az agyagozás ismét nagyon népszerű volt. Ügyes kezű gyermekekkel dolgoztunk, a közelgő ünnepek jellegzetes motívumait díszítették, mind amilyenek a fenyőfa, csillag és szivecske. Mindenki több darabot készíthetett, amit örömmel vittek magukkal.

   E kedves rendezvénynek köszönhetően projektcsapatunk is ünnepi hangulatba került, melyet ezúttal Sörös Anita-projekt manager és kislánya Nikoletta, Tandi Andrea-keramikus és kisfia Tandi Andor-védenc, László Zsolt-gépjárművezető, Bicskei Róbert-védenc és egyben egyesületünk titkára alkotott.

   Ezennel lezárult Egyesületünk Magyarkanizsa Község településeit bejáró progjamja, 2014-ben, a NIS Gazprom Neft részvénytársaság támogatásával.


   Velebit

   2014.Nov.25

   2014. november 24-ére terveztük a bemutatkozást Velebiten. Erről a településről azt kell tudni, hogy bár a 2002-es demográfiai adatok alapján csupán 366 lelket számláló település saját Helyi közösséggel rendelkezik, viszont rendezvényeik mégsem igazán vannak, így hiába igyekeztünk eseményen bemutatkozni sajnos nem jártunk sikerrel. Vegyesen lakják magyar és szeb nemzetiségű polgárok, de főként szerb nemzetiségűek.

   Közösségi rendezvény híján tehát, akárcsak Ilonafalvánál, Velebiten is igen nagyfokú spontaneitásra és rugalmasságra volt szükségünk ahhoz, hogy ezen a településen is sikeresen bemutathassuk egyesületünket. A projektcsapat abban állapodott meg, hogy a település központjában pakoljuk ki ter-mékeinket, a nap közepén, 12 óra körül, amikor is jönnek ki az óvodából, iskolából a gyermekek. A központban egy helyen található egy bolt, a Helyi közösség épülete, a posta, az óvoda, az iskola és az ambulancia. A korai sötétedés, az egyre csökkenő hőmérséklet és a közelgő ünnepek mind döntésünk helytállóságát támasztották alá.

   Projektcsapatunk 11:30-kor érkezett meg a tervezett helyszínre. Standunkat és termékeinket már ru-tinszerűen rendeztük el a fentebb említett csomópontokról jól látható helyen. Kis falu révén nem volt nehéz magunkra vonni a helybéliek figyelmét, Az arra járó-kelők és a környező házak lakói jöttek megnézni mi járatban vagyunk, érdeklődésüknek köszönhetően pedig mindenkivel el tudtunk beszélgetni. Igyekeztünk minél több információt megosztani az emberekkel, amit úgy érzünk sikerült is. Úgy érezzük, hogy a Velebiten eltöltött idő is sok új ismeretséget hozott egyesületünknek. 14:45-kor indultunk vissza Magyarkanizsára.

   A projektcsapatot hétköznap lévén ezúttal Sörös Anita-projektmanager, Tandi Andrea-műhelyvezető, valamint László Zsolt-gépjárművezető alkotta.

   Köszönjük a helybéliek érdeklődését, a program támogatójának a NIS Gazprom Neft Rt.-nak pedig a 2014-es évi újabb bizalmát.

   további képek a galériából...


   Orom-Újfalu

   2014.Nov.17

   2014. november 14-e, péntek, Orom-Újfalu. Ezen a késő őszi délutánon tartja Orom település a Falunapját. A falu Helyi közösségének elnöke aláírásával ellátott meghívólevél késztetett benünket arra, hogy programunkat ezen az ünnepélyes eseményen mutassuk be. Projektcsapatunk ezúttal is teljes létszámban jelent meg, melyet név szerint: Bagi Ferenc-elnök, Sörös Anita-projekt manager, Tandi Andrea-keramikus és kisfia Tandi Andor-védenc, László Zsolt-gépjárművezető, Bicskei Róbert-védenc és egyben egyesületünk titkára valamint Gombos Attila-védenc képviseltek.

   A Helyi közösség nagytermében lehetőségünk nyílt egy három napos kiállításra, ahol kézműves termékeinket (gölöncsér-, papír- és szövő műhely) valamint egyesületünk, a Vajdasági Képzőművészeti Kör tagjai által festett és jóvoltukból donációba kapott festményeket állítottuk ki. A kiállítás pénteken délután, szombat délelőtt és vasárnap délután volt megtekinthető az érdeklődőknek. Ezen felül a Művelődési otthon előterében állítottuk fel alkalmi standunkat, így a jelen lévők pénteken két helyen is megtekinthették büszkeségeinket. A kiállítás szombati és vasárnapi megvalósulását Bicskei Róbertnek köszönhetjük, aki idejét nem sajnálva lehetővé tette a nyitvatartást.

   A kiállítást ügyes kezű és rutinos keramikusunknak és védenceinknek köszönhetően rövid időn belül sikerült elrendeznünk, majd egyesületünk bemutatkozásáig személyes kontaktusokból kialakult beszélgetésekre is nyílt alkalmunk. A bemutatkozásra a Művelődési otthon nagytermében sorra kerülő ünnepi műsor után mintegy műsorszám keretén belül nyílt lehetőségünk. A programunk által kínált kézműves foglalkozás szintúgy elnyerte a szervezők tetszését, viszont a délután és a programok zsúfoltsága miatt erre már nem jutott idő, így felkértek, hogy november 28-án vegyünk részt a Petőfi Sándor ME szervezésében megrendezésre kerülő Adventi Játszóházukban, melyre szívesen mondtunk igent.

   Ismét sikerült számos új kapcsolatot kialakítanunk a helybéliekkel. Elismerő megnyilvánulásaik újabb megerősítést adtak további munkánkhoz. Köszönjük a NIS Gazprom Neft Rt-nak programunk megvalósulását.

   további képek a galériából...


   Ilonafalva

   2014.Oct.22

   2014. október 21-én Ilonafalván terveztünk bemutatkozni. Erről a településről azt kell tudni, hogy Magyarkanizsa egykori tanyavilágából nőtte ki magát. 1921-től tervszerűen telepített, 1948-tól önálló települési ranggal rendelkező lakott területté vált. Néhány jelentős földút találkozása, a néhai kanizsai Csárda és a vasútvonal közelsége segítette a mindössze néhány utcából álló település létrejöttét, amely utcák jelentős része a műúttal párhuzamosak. A néhány száz lélekszámú lakossal rendelkező település helyi közösségileg Magyarkanizsához tartozik. Vegyesen lakják magyar és szerb nemzetiségű polgárok. Ezen családok nagy része a mai napig farmer gazdaságok formájában gazdálkodnak.

   Azon oknál fogva, hogy a település ezen őszi időszakban nem rendelkezik semmiféle közösségi rendezvénnyel igen nagyfokú spontaneitásra és rugalmasságra volt szükségünk ahhoz, hogy ezen a településen is sikeresen bemutathassuk egyesületünket. A projektcsapat abban állapodott meg, hogy a településen ezidőtájt a legforgalmasabb és napiszinten mindig elvégzett munkájához alakulva a tejátadás idejére szervezzük meg a bemutatkozásunkat. A rövidülő nappalok és a fokozottan csökkenő hőmérséklet valószínűleg az utolsó szabadtéri rendezvényünket is jelentette egyben.

   Projektcsapatunk 17:30-kor érkezett meg a tervezett helyszínre. Impozáns standunkat már rutinszerűen állítottuk fel a tejátadó állomás közvetlen szomszédságában. Egyesületünket, projektünket és támogatóinkat bemutató promóciós- és reklám felszerelésünk kiállításával igencsak gyorsan magunkra vontuk a helybéliek figyelmét. Egyre többen álltak meg standunknál és érdeklődésüknek köszönhetően gyorsan megteremtődött a feltétele egy barátságos párbeszédnek. Igyekeztünk minél több információt megosztani a helybéli polgárokkal magunkról, támogatónkról, akik elismerően nyilatkoztak az egyesületről és a fogyatékkal élők mindennapjainak könnyítése és segítése terén tapasztalt munkáról Magyarkanizsa községben. Közben számos szép gölöncsértermék gazdára talált.

   Ilonafalun eltöltött 3 óra sok új ismeretséget hozott egyesületünknek. A projektcsapatot Sörös Anita-projektmanager, Tandi Andrea-műhelyvezető és védenc kisfia Andor, valamint László Zsolt-gépjármű vezető és Bagi Ferenc-egyesületi elnök alkotta.

   Köszönjük a helybéliek őszinte érdeklődését, a program támogatójának a NIS Gazprom Neft Rt.-nek, hogy a 2014-es évben is támogatja közösségünket.

   további képek a galériából...


   Tóthfalu

   2014.Oct.13

   2014. október 11-e, délelőtt, Tóthfalu. Projektcsapatunk ezen a hétvégén igen gazdag és eseményekben sokszínű rendezvényre volt hivatalos. A szombat délelőttöt egy kimondottan vendégszerető település házias, nyitott szívű lakosai körében töltöttük. Ezen a napon rendezték meg a helybéliek a Kukoricanapokat. Fontos esemény ez számunkra, mert egy ilyen rendezvény alkalmat ad, hogy közösségformáló készségükről tanubizonyságot tegyenek. Kiváló eseménynek bizonyult számunkra is, hogy bemutathattuk egyesületünknek a NIS Gazprom Neft Rt által, 2014-ben támogatott programját. A helybéliek részére elkészített prezentáció további lehetőséget adott számukra, hogy részletesebben megismerhessenek bennünket. Tóthfaluban a projekt csapatot Sörös Anita projektmanager, Tandi Andrea műhelyvezető, László Zsolt gépjárművezető és Gombos Attila védenc képviselte. Gölöncsérműhelyünk termékeinek kiállításával, a donátorunk által biztosított tehnikai felszerelés alkalmazásával úgy értékeltük sikerült átadnunk azokat az információkat, amelyeket fontosnak tartottunk megosztani.

   további képek a galériából...


   Adorján

   2014.Oct.13

   2014. október 11-e, délután, Adorján. E őszi délutánon tartotta Adorján település a Falunapját. A falu Helyi közösségének elnöke aláírásával ellátott meghívólevél késztetett benünket, hogy ezen az ünnepélyes eseményen is bemutatkozzunk. Kiváló időjárási körülmények közepette érkeztünk meg a településre. Kiállítást, kézműves foglalkozást és a személyes kontaktusokból kialakult beszélgetéseket terveztünk megtartani. A Helyi szövetkezet udvarában felállított nagyszínpad közvetlen közelébe állítottuk fel alkalmi standunkat. Az ünnepi műsorral és annak kisérőrendezvényeivel párhuzamosan valósítottuk meg elképzelésünket. A kézműves foglalkozás újfent igen népszerűnek bizonyult. Számos új kapcsolatot alakítottunk ki a helybéliekkel. Az elismerő és csodálkozó tekintetek újabb megerősítést adtak nekünk vezetőknek és védencnek is egyaránt. Köszönet a NIS Gazprom Neft Rt managementjének, hogy 2014-ben is érdemesnek tartották egyesületünket a támogatásukra.

   további képek a galériából...


   Magyarkanizsa - Kukorica fesztivál

   2014.Oct.06

   2014. október 3.-4.-5., Magyarkanizsa, a IX. NEMZETKÖZI KUKORICAFESZTIVÁL rendezvénysorozat keretén belül mutatkoztunk be. A szervezőkkel és Magyarkanizsa Helyi Közösségének vezetőivel egyeztetve az október 4.-i napot választottuk projektünk bemutatására, amelyet a NIS Gazprom Neft Rt 2014. évi pályázatán való sikeres szereplésünknek köszönhetően tudunk megvalósitani Magyarkanizsa község minden településén.

   A község központjában megrendezett színvonalas rendezvény nagy tömeget vonzott Magyarkanizsára, még a határokon túlról is. Reggel 08 óra tájt kezdtük meg a termékeink bemutatására szolgáló standunk és a prezentációnk multimédiás előadását biztosító technikai felszerelés összeállítását. Magyarkanizsa Helyi Közössége egy sátor biztosításával sietett segítségünkre. A prezentáció műszaki felszerelései így egy biztos, egy esetleges záportól óvott helyet kaptak. 10 órára minden a helyére került, így nyugodtan készülhettünk a rendezvény számunkra másik nagy jelentőségű műsorszámára.

   Történt ugyanis, hogy egyesületünk egy 7 hónapos pályázati programaktivitás részeként, együttműködő partnerünkkel, a Magyarkanizsai Szociális Védelmi Szolgáltató Központtal közösen, annak szakemberei segítségével egy zenekart alakított a színkotta módszerén alapuló technika elsajátítása céljával. Ebben a zenekarban fogyatékos fiataljaink az általános- és közéspiskolás átlag gyerekekkel, valamint az óvoda Napsugár épületének végzős gyerekeivel közösen zenélnek. Az első betanult zenei produkció az Örömóda (az Európai Únió Himnusza) nagy sikert aratott a fesztivál közönsége előtt.

   E csodás produkció után a kisparkban megtartottuk prezentációnkat, amelynek igen szépszámú hallgatósága lett. Azt követően állandó jelleggel az egyesület tagságának, védenceinek, nevelőiknek, segítőiknek munkájáról, számos nagysikerű rendezvényünk pillanatait bemutató fotógyüjteményünket vetítettük ki a kézműves asztalunknál.

   A kézműves foglalkozás ez alkalommal is igen népszerű volt. Számos alkotás készült, melyeket a gyerekek örömmel vittek magukkal. Egyesületünk a késő délutáni órákban vett búcsút ettől a szép és látványos, a régi idők fontos és olykor már feledésbe merülő jellegzetességeit magán viselő rendezvényétől.

   Köszönjük a Kukoricafesztivál szervezőinek, hogy befogadták programjainkat. Köszönjük a NIS Gazprom Neft Rt-nak, hogy 2014 ben is kitüntette egyesületünket bizalmával.

   további képek a galériából...

   Kapcsolódó filmanyag(ok):


   Horgos

   2014.Sep.29

   2014. szeptember 26.-27. Horgos, péntek délután, a XXV. HORGOSI SZÜRETI NAPOK rendezvénysorozatra érkezett meg projektcsapatunk. Magyarkanizsa legnagyobb településének nagy hagyományokkal bíró eseményén két napot terveztünk eltölteni. A pénteki napon László Zsolt, Tandi Andrea, Sörös Anita és Bagi Ferenc projekt felelősök és Fehér Slavica védencünk, Barta Norbert védencünk és édesanyja, valamint Engi Lívia védencünk részvételével történt meg a bemutatkozásunk. Az elkészített prezentációnkat közvetlen az ünnepélyes megnyitót megelőzve tartottuk meg. A szépszámú közönség az új technikai felszerelésünknek köszönhetően sok hasznos információhoz jutott. Ezt követően impozáns standunkon sokan meglátogattak benünket. Ezidő tájt egyesületünk helybéli tagjai is csatlakoztak hozzánk, akiknek jelenléte kölcsönösen erősített bennünket.

   Szombati napon Elek Anikó egyesületi munkásunk, helybéli óvónő és Sarnyai Éva közmunkásunk, a gölöncsér műhely dolgozója vállalták, hogy képviselik az egyesületet illetve a projekt aktivitást. Hozzájuk csatlakoztak a horgosi védenceink: Vásár Róbert, Engi Lívia, Dongó Tímea és barátja, Barta Norbert és édesanyja, Gubica Mónika és családja valamint Cérna Anikó és családja. A változatos rendezvényprogramok ideje alatt egyesületünk a gölöncsérstandunkon elhelyezett promociós- és reklámanyagok segítségével népszerűsítette a NIS Gazprom Neft Rt. által támogatott, egyesületünk 2014-ben megvalósuló programját. Fontosnak tarjuk elmondani, hogy a Szüreti napok rendezvénysorozat szervezői az idei évben is kézműves műhelyünkből rendelték az alkalomhoz illő és készített emlék-dísztárgyakat. Ezekkel az egyedi alkotásokkal ajándékozták meg azokat a polgárokat, akik valamelyik sport-, gasztronómiai- vagy testvértelepülési csapattagként azt kiérdemelték. Ezúttal is köszönetet mondunk a donátorunknak, a NIS Gazprom Neft Rt. managementjének az egyesületünk 2014-es évi pályázati támogatásáért.

   A védencek megtekinthették a faluházat, ismerkedtek a település művelődési életével, illetve az oda látogató gyermekekkel agyagozó foglalkozásokon vettek részt. Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy egy szép és tartalmas napot tölthettünk ebben a falusi környezetben. Védenceink munkájukban megerősítést kaptak a falu és a környező falvak embereinek szavai hallatán. Számos pozitív dicsérettel, elismeréssel tért haza egyesületünk küldöttsége.

   Köszönjük a helybéliek vendégszeretetét.

   további képek a galériából...


   Kispiac

   2014.Sep.28

   2014. szeptember 28. Kispiac, a nagyhírű kispiaci vásár kiváló alkalomnak és helyszínnek bizonyult projekt elképzelésünk megvalósítására. Egyedül a kora hajnali ébredés és indulás árnyékolta be ezt az izgalmas eseményt. Indokolt is volt a korai érkezés, ugyanis reggel 7 órakor már alig lehetett helyet találni a vásár területén. Az időjárási körülmények ideális alakulása gyorsan feledtette a kezdeti nehézségeket. Projekt csapatunkat ezúttal Terényi Livia igazgatónő, egyesületünk vezetőségi tagja, Szakács Ibolya pszihológus, egyesületi alkalmazottunk és Bagi Ferenc egyesületi elnök alkotta. A prezentációnak, a műhelyfoglalkozásnak, és a termékeink bemutatására előlátott területet viszonylag gyorsan sikerült belaknunk. Köszönet jár ez előbbiért a feleségeiket elkisérő férjeknek. A kiváló időjárási és látogatottsági tényezőknek köszönhetően a prezentációnkat több alkalommal is bemutattuk. Sok nézelődő polgár időzött el közöttünk a prezentáció hallatán. A csapat tagjai igyekeztek minél több hasznos információt megosztani az érdeklődő polgárokkal. A kézműves foglalkozás asztalánál egyre több gyermek jelent meg. A gyermekek gyermeki érdeklődése csakhamar odairányította a felnőttek figyelmét is. Számtalan, a projekt leírását tartalmazó szórólap került kiosztásra. Az új műszaki- és technikai felszerelésünk ezúttal is hasznosnak bizonyult.

   további képek a galériából...


   Magyarkanizsa - Vásártér

   2014.Sep.15

   2014. szeptember 14-e, Magyarkanizsa, vásártér. Ezen a dátumon kettő rendezvényen vállaltunk szereplést. Sajnos az előző napok kiadós esőzései meghiúsitották a kanizsai programunk megvalósítását. A szervezőkkel történt egyeztetést követően abban álapodtunk meg, hogy mindenképp bemutassuk a Magyarkanizsaiaknak ezt a prezentációs anyagot, melyet a NIS Gazprom Neft Rt. által kiírt sikeres pályázati forrásnak köszönhetően készíthettünk el. Ennek céljából megkezdtük az egyeztetéseket.


   Bogaras

   2014.Sep.08

   2014. szeptember 6-án egy régi tartozásunkat róttuk le vendéglátónknál, nevezetesen Bogarason, az V. Dohánynap és régi mesterségek ünnepének szervezőinél. Bogaras, ez a pár száz lélekszámú aprócska település hősiesen küzd a megmaradásért, olyan nagyszerű közösségi emberek segítségével mint a helybéli Cimbora Polgárok Egyesületének tagsága és vezetői. Azt gondoljuk, ha csak egy kis lehetőség is van rá, segíteni kell az ilyen közösségépítő embereket.

   Támogatóink segítségének köszönhetően, de pályázati projektaktivításon kívül, az egyesület saját költségén látogatott el és töltött egy szép szombati napot Bogarason, melyet mintegy megkoronázott a főzőverseny I. Helyezettjének, Szerda Dénes törökkanizsai halászléfőző mesternek az isteni halászléje.

   Impozáns ÚJ STANDUNK sokak tetszését megnyerte.

   Egyesületünk szerteágazó munkája multimédiás prezentációval, köszönhetően a felhasznált technikai felszereléseknek minőséges formában került bemutatásra. Mindezt a NIS Gazprom Neft Rt. hathatós segítségének köszönhetjük, amit töbször ki is hangsúlyoztunk a prezentáció folyamán.

   Gölöncsér műhelyünk ifjú közmunkása Szél Roland, Tandi Andrea műhelyvezető irányításával szépszámú gyermeket kapcsolt be az agyagozásba illetve a szélcsengők elkészítésébe. Az elkészült alkotásokat mindenki boldogan vitte magával.

   további képek a galériából...


   Info TV riport

   Info TV riport
   2014.Aug.29

   Utazni a fiatalokkal – az Együtt Veled - Értük új pályázata

   Magyarkanizsai Körkép, 2014.08.29-i adás.

   Kapcsolódó filmanyag(ok):


   Magyarkanizsa - Szent István nap és Újkenyér Ünnep

   2014.Aug.25

   2014. augusztus 24-én a magyarkanizsai Szent István-nap és Újkenyér-ünnepre voltunk hivatalosak. Egyesületünk számára ez a rendezvény az egyik legfontosabb nyárbúcsúztató községi esemény, ahol megmutathatjuk magunkat és munkáinkat.

   Nagy izgalommal készültünk védenceinkkel, nevelőinkkel és közmunkásainkkal, hiszen első alkalommal mutattuk be a gölöncsér műhely ÚJ MOBIL STANDJÁT. A tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemek egyenjogúságával foglalkozó tartományi titkárság által elbírált sikeres pályázatnak köszönhetően a termékeink eladása a jövőben magasabb színvonalon valósúlhat meg.

   Ezen rendezvényen valósítottuk meg az MNT civil szervezetek kis projektaktivitásai című pályázatunkat is. Történt, hogy az MNT donációjának köszönhetően számos szép festményünk, amelyeket közösen kaptunk a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központtal támogatásként a VAJDASÁGI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR MŰVÉSZEITŐL „végleges köntöst kaphattak“, azaz keretezésre kerültek. Ezen festményekből is néhány kiállításra került az új standunkon.

   A változás szembetűnő, nem csak a stand méretét tekintve, de a hozzá szorosan kapcsolódó reklám- és prezentációs lehetőségeket is ha figyelembe vesszük.

   Köszönjük az ÁCS FERI kisipari műhely és a FOTOGRAFIKA grafikai műhely minőségi munkáját.

   KÖSZÖNJUK A TARTOMÁNYI GAZDASÁGI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁÉRT FELELŐS TITKÁRSÁG 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÁT.

   további képek a galériából...


   Újvidéki Rádió riport

   Újvidéki Rádió riport
   2014.Aug.22

   2014. augusztus 22. A magyarkanizsai székhelyű Együtt Veled Értük, a testi és értelmi fogyatékosok érdekeit védő egyesület minden évben sikeresen pályázik. Munkájukat nagyban segítik a pályázati források. Idén is jelentkeztek a NIS gazprom neft részvénytársaság felhívására, amelynek a megvalósítása most zajlik. Ennek részleteiről Nadrljanski Tornai Erika tudósít.

   Kapcsolódó hanganyag(ok):


   Az oromhegyesi Szent István-napi rendezvény

   Az oromhegyesi Szent István-napi rendezvény
   2014.Aug.18

   2014. augusztus 17-ére kis csapatunk az oromhegyesi Szent István-napi rendezvényre volt hivatalos. Reggel fél kilencre volt a gyülekező megbeszélve az egyesület székházánál. Az utazás az egyesület kombijával volt megtervezve. Indokolt is volt a nagyobb gépjármű, mert első alkalommal mutattuk be a kihangosító felszerelésünket valamint egy bográcsos étel megfőzését is vállalta csapatunk. Szóval eszköz és felszerelés volt bőven, amelynek szállítására tökéletesen alkalmas és szükséges volt a kombi gépjármű. Az Oromhegyesre látogató csapat tagjai voltak: Sörös Anita-projektmanager, Tandi Andrea-keramikus,Tandi Andor-védenc, Gombos Attila-védenc, László Zsolt-gépjárművezető és felesége Krisztina, valamint Bagi Ferenc-az egyesület elnöke. Oromhegyes település bejáratát jelző táblánál egy csoportképet készítettünk, mintegy ráhangolódásként az aznapi programra. Megérkezve az inpozáns faluház szomszédságába fekvő park területére igen kedves fogadtatásban volt részünk. Történt, hogy Gordos Mónika védencünk családja egy igen hangulatos helyen, asztalokkal, padokkal, egy kis szíverősítővel, űditővel, beálított fözőhelyel fogadta kis csapatunkat. Ez meg is adta csapatunk jó hangulatát.

   Megkezdtük gölöncsér termékeink kipakolását,a kézműves foglalkozásra előlátott helyszín kialakítását. Donátorunknak, a NIS Gazprom Neft Rt-nek köszönhetően bemutattuk és alkalmazásra került a kihangosító és prezentációs műszaki felszerelésünk.

   11 órakor, mint azt a szervezők előrevetítették megkezdtük egyesületünk bemutatását. A park csendjében hatásosnak és hatékonynak bizonyult az asztaltársaságok illetve a parkban sétálók ilyenfajta megszólítása, ezt bizonyította, hogy egyre több gyermek, fiatal és kevésbé fiatal gyűlt a kézműves asztal köré. Időközben Randovics Tibor védencünk és édesanyja,valamint Horvát Kati védencünk édesanyja is csatlakozott a Bárkások asztaltársaságához. Ők mind bekapcsolódtak az érdeklődő falubéliekkel folytatott műhelymunkákba, mindegy jelezvén „mi egy közösség vagyunk!”.

   A jó társaság adta hangulat gyorsan feledtette az idő múlását, hamarosan már az ebédhez készülődtünk, amelyhez a fő fogást László Zsolt és felesége, Krisztina által jól sikerült isteni bableves szolgáltatott élményt. Ezt mintegy megkoronázta Gordos Mónika védencünk anyukája által sütött, isteni sütemény.

   A gazdag ebéd és a kellemes nyári idő megtette hatását, ezt már egyre többen éreztük lábainkban, amikor helyet foglaltunk a faluház és művelődési otthon nagytermében, várva az eredményhírdetést és a művelődési programok kezdetét. Főtisztelendő Dobó atya és a Falu elnökének alkalmi köszöntőjét követően Gombos Attila és Gordos Mónika védencünk társaságában lehetőségünk adódott, hogy egy szerény ajándékkal emléket hagyva megköszönjük a házigazdáknak a vendégszeretetét, nekem, mint az egyesület elnökének pedig, hogy pár szóban ismertessem az egybegyültekkel a NIS Gazprom Neft által támogatott Magyarkanizsa településeit bejáró egyesületi programot, kihangsúlyozva a program értékét.

   Ezt követően sajnos már a hazautazásra kelett gondolnunk.

   Hálás szívvel gondolunk házigazdáinkra, a szívélyes fogadtatásra. Köszönjük a NIS Gazprom Neft Rt.-nek a támogatást.

   további képek a galériából...


   Oromhegyes

   Oromhegyes
   2014.Aug.18

   2014. augusztus 17-ére kis csapatunk az oromhegyesi Szent István-napi rendezvényre volt hivatalos. Reggel fél kilencre volt a gyülekező megbeszélve az egyesület székházánál. Az utazás az egyesület kombijával volt megtervezve. Indokolt is volt a nagyobb gépjármű, mert első alkalommal mutattuk be a kihangosító felszerelésünket valamint egy bográcsos étel megfőzését is vállalta csapatunk. Szóval eszköz és felszerelés volt bőven, amelynek szállítására tökéletesen alkalmas és szükséges volt a kombi gépjármű. Az Oromhegyesre látogató csapat tagjai voltak: Sörös Anita-projektmanager, Tandi Andrea-keramikus,Tandi Andor-védenc, Gombos Attila-védenc, László Zsolt-gépjárművezető és felesége Krisztina, valamint Bagi Ferenc-az egyesület elnöke. Oromhegyes település bejáratát jelző táblánál egy csoportképet készítettünk, mintegy ráhangolódásként az aznapi programra. Megérkezve az inpozáns faluház szomszédságába fekvő park területére igen kedves fogadtatásban volt részünk. Történt, hogy Gordos Mónika védencünk családja egy igen hangulatos helyen, asztalokkal, padokkal, egy kis szíverősítővel, űditővel, beálított fözőhelyel fogadta kis csapatunkat. Ez meg is adta csapatunk jó hangulatát.

   Megkezdtük gölöncsér termékeink kipakolását,a kézműves foglalkozásra előlátott helyszín kialakítását. Donátorunknak, a NIS Gazprom Neft Rt-nek köszönhetően bemutattuk és alkalmazásra került a kihangosító és prezentációs műszaki felszerelésünk.

   11 órakor, mint azt a szervezők előrevetítették megkezdtük egyesületünk bemutatását. A park csendjében hatásosnak és hatékonynak bizonyult az asztaltársaságok illetve a parkban sétálók ilyenfajta megszólítása, ezt bizonyította, hogy egyre több gyermek, fiatal és kevésbé fiatal gyűlt a kézműves asztal köré. Időközben Randovics Tibor védencünk és édesanyja,valamint Horvát Kati védencünk édesanyja is csatlakozott a Bárkások asztaltársaságához. Ők mind bekapcsolódtak az érdeklődő falubéliekkel folytatott műhelymunkákba, mindegy jelezvén „mi egy közösség vagyunk!”.

   A jó társaság adta hangulat gyorsan feledtette az idő múlását, hamarosan már az ebédhez készülődtünk, amelyhez a fő fogást László Zsolt és felesége, Krisztina által jól sikerült isteni bableves szolgáltatott élményt. Ezt mintegy megkoronázta Gordos Mónika védencünk anyukája által sütött, isteni sütemény.

   A gazdag ebéd és a kellemes nyári idő megtette hatását, ezt már egyre többen éreztük lábainkban, amikor helyet foglaltunk a faluház és művelődési otthon nagytermében, várva az eredményhírdetést és a művelődési programok kezdetét. Főtisztelendő Dobó atya és a Falu elnökének alkalmi köszöntőjét követően Gombos Attila és Gordos Mónika védencünk társaságában lehetőségünk adódott, hogy egy szerény ajándékkal emléket hagyva megköszönjük a házigazdáknak a vendégszeretetét, nekem, mint az egyesület elnökének pedig, hogy pár szóban ismertessem az egybegyültekkel a NIS Gazprom Neft által támogatott Magyarkanizsa településeit bejáró egyesületi programot, kihangsúlyozva a program értékét.

   Ezt követően sajnos már a hazautazásra kelett gondolnunk.

   Hálás szívvel gondolunk házigazdáinkra, a szívélyes fogadtatásra. Köszönjük a NIS Gazprom Neft Rt.-nek a támogatást.

   további képek a galériából...


   Projektor vászon és laptop

   Projektor vászon és laptop
   2014.Aug.08

   2014. augusztus 7-én végre megérkezett a projektor vászon és a laptop is. A pályázat költségvetésében előlátott technikai felszerelés már nagyon hiányzott az egyesület mindennapi munkájához. Nagy előrelépés ez, hiszen eddig a projektorvásznat kölcsönkértük, a laptopot pedig hol egyik, hol másik aktivistánk biztosította. Ennek most már vége, büszkén elmondhatjuk, a NIS Rt. 2014. évi pályázati kiírásának egyik fontos eredménye az előbb említett tehnikai felszerelések és a mobil kihangosító felszerelés beszerzése. Jelentjük, megkezdődött a felszerelés üzembeállítása, ezen szép feladatot Sörös Anita-projekt koordinátor és szakértő férje vállalta magára.

   A tehnikai felszerelés első alkalommal az oromhegyesi Szent István napokon lesz alkalmazva.


   Martonos

   2014.Aug.04

   2014. augusztus 2-án Martonosra kaptunk meghívást. Nemzetközi Halászléföző verseny helyszíne, Martonos szép parkosított központja volt. Déli 12 órára érkezünk kis csapatunkkal, akiknek tagjai: Tandi Andrea-keramikus, Sörös Anita-projekt koordinátor, Bagi Ferenc-egyesületi elnök és párja Dóra, aki mint helybéli és egyesületi önkéntes igen jó helyismerettel rendelkezik. Ez a későbbiekben alaposan bebizonyosodott. A standunk rutinos és szép elrendezése Tandi Andreát dicséri. Erre a rendezvényre már elkészült pályázatunk ezen aktivitását bemutató promóciós lapja. Mint utólag bebizonyosodott, ezen promóciós lapok hasznosnak bizonyultak a rendezvény műsorvezetőinek, a sajtó képviselőinek és a vásárlók tájékoztatása illetve munkájuk segítése terén.

   A sokasodó tömeg látványa, az egyre szaporódó benevezett halászléföző csapatok, illetve azok asztaltársaságai egy igen szép napot vetítettek elénk.

   A hangosbemondó által bemutatott egyesületünk, illetve annak erre a napra tervezett kézműves foglalkozása, lassan-lassan megnyerte az első vállalkozókat az agyagozásra. Kezdetben gyerekek, majd idősebbek, egész családok kapcsolódtak be a közös munkába.

   Ezeknek a mindenki számára felejthetetlen pillanatoknak-élményeknek a hatásai sikeresen elterelték a figyelmet az időjárás szeszélyességéről.

   A pillanatnyi nyári zápornak gondolt pár szem eső gyorsan átfogalmazta ennek a napnak a végét. A hatalmas széllel és cseresznye nagyságú jéggel érkezett eső sajnos véget vetett nemcsak a mi programunknak, de a több ezer ember családi programjának is. A Balkán vendéglő sátra alatt eltöltött kényszer 35 perc azonban még jobban összehozta az embereket. Ezt azért gondolom, mert amikor egy emberként együtt fogtuk a sátor oszlopait Dr Körmöcivel, Bancsovval, Telekkel, Kószóval és a többi számtalan remek emberrel, együtt gondolkodtunk azon, hogy milyen egy szép rendezvényt hoztak össze megint a martonosiak. Az pedig, hogy ott köztünk volt, imára kulcsolt kézzel, főtisztelendő Savelin Zoltán, gondoljuk, hogy Ő már a következő rendezvény sikeréért fohászkodott.

   Hittük mindanyian, meghallgattatik.

   Köszönjük a helybéliek vendégszeretetét, támogatónk, a NIS Gazprom Neft Rt.bizalmát és támogatását.

   további képek a galériából...


   Zenei felszerelés

   Zenei felszerelés
   2014.Aug.01

   2014. augusztus 1-én megérkezett a zenei felszerelés, a hangfalnak, a mobil erősitő pultnak és mikrofonoknak köszönhetően minőséges hangosítás mellett mutathatjuk be prezentációnkat. Ezzel a felszereléssel nem érhet bennünket olyan meglepetés, hogy „azt gondoltuk nem szükséges hangosítás”, vagy „sajnos nem tudtunk hangosítást biztosítani.”


   Kishomok

   2014.Jul.28

   Projektek
   Befejezett programok

   Egyesületünk Magyarkanizsa Község településeit bejáró progjamja, 2014-ben,
   A NIS Gazprom Neft részvénytársaság támogatásával

   Pályázatunk neve: „Fogyatékos embertársaink – Magyarkanizsa község polgárai”

   2014. július 26-án, községünk legkisebb településének falunapjára látogattunk. Napsütéses nyári napon, a település egyetlen közösségi helyén, a szabadidőközpontként működő térre volt tervezve a találkozó.

   A főút közvetlen közelében a feldíszített nagyszínpad, a hangos zene, illetve a számtalan parkoló autó jelezte, hogy az adott helyszínen fontos esemény zajlik.

   Egyesületünk pályázati programja arra a felismerésre épült, hogy a falusi polgároknak is meg kell ismerniük fogyatékos embertársaink képességeit, értékeit, egyben egyesületünk munkáját. Ennek céljából - a műhelyeinkben készült tárgyak megtekintésén és megvételi lehetőségén kívül - lehetőséget biztosít a program prezentációk meghallgatására, kerekasztal beszélgetésekbe való bekapcsolódásba, az érdeklődőknek kézműves foglalkozásokon való részvételre, a gölöncséreskedés és agyagozás alap fortélyainak elsajátítására.

   A körülmények okán és a szervezők kérésére Kishomokon termékeink árúsítása, kézműves foglalkozás, és az érdeklődőkkel kis csoportokban az egyesület munkájának bemutatására volt lehetőség.

   Köszönjük a helybéliek vendégszeretetét, támogatónk, a NIS Gazprom Neft Rt.bizalmát és támogatását.

   további képek a galériából...


   2014.03.13., Belgrád, A társadalmi felelősség vállalás útján - a NIS Gazprom Neft Rt.vendégei voltunk

   2014.03.13., Belgrád, A társadalmi felelősség vállalás útján - a NIS Gazprom Neft Rt.vendégei voltunk
   2014.Mar.14

   Kapcsolódó link(ek):


   Sikeresen pályázott az Együtt Veled – Értük civil szervezet

   Sikeresen pályázott az Együtt Veled – Értük civil szervezet
   2012.Aug.14

   A Szerbiai Kőolajipari Vállalat és a Magyar Nemzeti Tanács pályázatán is sikeresen szerepelt a magyarkanizsai Együtt Veled – Értük civil szervezet. A fogyatékkal élők foglalkoztatásával és segítésével foglalkozó egyesület terepi tevékenységének támogatására 300 ezer dinárt nyert a NIS pályázatán. Ebből azokat a vidéki családokat látogatják meg, akik bizonyos okok miatt nem tudják igénybe venni a szociális intézmények szolgáltatásait.

   Az MNT-től az egyesület képességfejlesztő játékok vásárlására kapott 100 ezer dinárt.

   „Különböző játékokat kívántunk megvásárolni, amelyek a legkisebb gyerekek mozgáskoordinációs készségének fejlesztésében segítenek. Ezeket a játékokat már beszereztük és rövid időn belül igénybe is vehetik őket a gyerekek” – hangsúlyozta Bagi Ferenc.

   Az egyesület, illetve a központ lépésről lépésre hajt végre kisebb-nagyobb fejlesztéseket, legfőbb vágyuk azonban egy otthon létrehozása, ahol a rászoruló védencek 24 órás ellátásban részesülnének.

   „Az elképzelés az volt, hogy ezeken a településeken gyógypedagógusok, szakemberek segítségével bizonyos időszakonként meglátogatjuk ezeket a családokat és szakmai, illetve más segítséget nyújtunk nekik” – mondta Bagi Ferenc, az egyesület elnöke.

   Kapcsolódó filmanyag(ok):


Online vásárlás

Önnek 0 terméke van a számlás kosárban, amelynek az értéke
0,00 din.


Ön 0 terméket kíván adomány címén megvásárolni, amelynek az értéke
0,00 din.


Összesen: 0,00 din.

Partnereink, támogatóink

Pillanatkép

rendom pic from gallery