Bemutatkozás

Az Együtt Veled – Értük Egyesület 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a magyarkanizsai értelmi és testi fogyatékos személyek helyzetének javításához, jogaik, igényeik érvényesítéséhez. Az Egyesület tagságát fogyatékos személyek, fogyatékos személyeket gondozó szülők és hozzátartozók, segítők, valamint szakemberek alkotják. A közösség tevékenysége öt fontos területre terjed ki. Ezek a következők:

 1. Segítségnyújtás a hasznos, értékteremtő munka végzéséhez, a fogyatékos személyek munkába állásának támogatása
  Az Egyesület keretén belül működő Tulipán gölöncsér műhely belső szociális vállalkozásként működik, lehetőséget biztosítva fiatal értelmi és testi fogyatékos személyeknek, hogy segítő szakembereikkel napi szinten együtt dolgozhassanak és a megtermelt árút értékesíthessék. A szociális vállalkozás célja, hogy vevőkörét gyarapítva egyre inkább önfenntartóvá váljon és növelni tudja az alkalmazottak számát. Az egyesület védencei a gölöncsér műhely mellett a papír és textilműhelyben, valamint az üvegházban (laskagomba, paradicsom stb. termesztés) is végezhetnek hasznos munkát.
 2. A helyi intézményes fogyatékos és hátrányos helyzetű személyeket ellátó rendszer támogatása
  Magyarkanizsa Önkormányzata által támogatott projektnek köszönhetően az Együtt Veled – Értük Egyesület már ötödik éve aktívan segíti a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ munkáját. A pályázati eszközökből három egyesületi munkatárs évi fizetését tudják biztosítani, akik a Szolgáltató Központ keretén belül működő fogyatékos személyeket ellátó Fénybárka napközi otthon munkájában, valamint a községi népkonyha programban is részt vesznek.
  Az Egyesület tulajdonában lévő kombi jármű segítségével a Szolgáltató Központ napközi otthonának védencei akadálymentesen tudják használni a szolgáltatást.
 3. Az intézményes rendszerbe be nem kapcsolt fogyatékos személyek támogatása
  Az Egyesület heti rendszerességgel látogatja azokat a községi családokat, akik otthon, egyedül gondozzák közösségbe be nem kapcsolt fogyatékos családtagjaikat. A látogatások az úgynevezett Fecskeprogram keretén belül zajlanak és a munkatársak az egyesület kombi járművével jutnak el a családokhoz. A program célja a pszihoszociális támogatás és a szociális háló kibővítése községünkben.
 4. Az értelmi és testi fogyatékos személyek felkészítése az önálló életvitelre
  Az Egyesület különös hangsúlyt fektet arra, hogy felkészítse a védenceit arra az időszakra, amikor acsaládjuk már nem tudja ellátni őket. Ennek érdekében önálló életvitelt segítő műhelymunkákat szervez, ahol a résztvevők gyakorolhatják a saját maguk körüli teendőket és az ügyintézést. A szervezet ez mellett a 2013-as év végén és a 2014-es év elején kísérleti jelleggel egy lakóotthont is működtetett, ahol 4 értelmi és testi fogyatékos fiatal próbálhatta ki a családon kívüli életet. A program kísérleti jellege és újabb pályázati eszközök hiányában megszakadt, de az egyesület célja, hogy a jövőben, amint megteremtődtek a megfelelő anyagi feltételek, újraszerveződjön.
 5. Szabadidő hasznos eltöltése
  Festőtábor, Tavaszi bál, Fogyatékosok Világnapjának községi szintű megünneplése, különböző sport- és kulturális rendezvényeken való részvétel és kirándulások színesítik az Együtt Veled – Értük Egyesület védenceinek mindennapjait. Az egyesület folyamatosan dolgozik azon, hogy az általa szervezett eseményekbe bevonja az átlagpopuláció képviselőit, illetve védenceivel jelen legyen a különböző községi rendezvényeken is.

Az Együtt Veled – Értük egyesület együttműködésre törekszik a különböző községi intézmények, szervezetek sokaságával. Védenceik igényeinek felmérésével, friss projektötletekkel, támogatók felkutatásával és pályázatírással folyamatosan dolgozik azon, hogy érdekvédelmi feladatainak eleget tegyen.

Csoportkép 2015
Csoportkép 2014
Csoportkép 2013

Az alábbi történéseknek részesei voltunk.

A topolyai Krivaja Kft. vendégei voltunk

A topolyai Krivaja Kft. vendégei voltunk
2015.Dec.16

Egyesületünk képviseletében egy kis csoport vett részt Topolyán, december 16-án, azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Krivaja Kft. hívott össze azon okból kifolyólag, hogy második alkalommal hírdetett és osztott ki támogatást intézményeknek és civil szervezeteknek Szerbiában.
Az említett vállalatnak köszönhetően 2015-ben egyesületünk üvegházában újraindíthattuk a laskagomba termesztését, amelyhez eszközöket kaptunk a támogatótól. Mint már arról töbször hírt adtunk, ez a tevékenység nagy népszerűségnek örvend a tagság és védenceink körében.
A második pályázati kiírásra egy olyan elképzeléssel jelentkeztünk, amelynek köszönhetően reményeink szerint sikerül a védett műhelyeinkben található össz világítótestet energiatakarékos fényforrásra cserélni. Ez annál is inkább indokolt mert egy-egy évben a védenceink mellett számos óvodás és kisiskolás csoport látogat el hozzánk, különböző foglalkozásokra.
Mottónk: nem elég látni, jól is kell látni.
A pályázati forrásnak köszönhetően várhatóan a műhelyek munkaasztalaira is sikerül kis lámpák formájában további fényforrást biztosítani.
A magyarkanizsai csoport tagja volt: Dongó Timea és Randovics Tibor védencek, Szakács Ibolya pszichológus, László Zsolt munkatárs-gépjárművezető és Bagi Ferenc egyesületi elnök.

Sajtó visszhang:
Gyermekmosoly pályázat Topolyán -
Topolya:
Karácsony közeledtével eljön az önzetlen ajándékozás ideje. A Krivaja Kft. tavaly hirdette meg először Gyermekmosoly pályázatát. Az idén háromszor annyi szervezetet támogatnak mint tavaly.

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó filmanyag(ok):


Küldetésünk

2015.Oct.28

Értékek, amiben hiszünk, előitéletek, ami ellen küzdeni kell

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó filmanyag(ok):


Apró Piroska-alapító tag

2015.Oct.15

Kapcsolódó hanganyag(ok):


Elnökök

2015.Oct.15

Kapcsolódó hanganyag(ok):


RURact konferencia Magyarkanizsán

RURact konferencia Magyarkanizsán
2015.Oct.15

Nemzetközi konferencia vendégei jártak az egyesületünkben, a szociális gazdaságok fejlesztése témakörben a RURact EU-s pályázati projekt megvalósítása keretében. PPT prezentációban igyekeztünk egy kis betekintést adni az egyesület megalakulásától kifejtett aktivitásáról. Vendégeink megtekintették az üvegházban végzett tevékenységet, majd meglátogatták és megismerkedtek a gölöncsérműhelyben dolgozó fiatal munkásokkal.
Röviden amit a projektről és a konferenciáról tudni kell:
Magyarkanizsa község önkormányzata 2013-ban az Európa a polgárokért programon belül egy közös nemzetközi pályázatot adott be Molise régió partnereként (Olaszország), összesen 149.000 euró értékben. A projektnek 15 partnere van 8 különböző országból (Olaszország, Spanyolország, Albánia, Görögország, Makedónia, Horvátország, Bulgária és Szerbia).
A projekten belüli települések hálózata azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a szociális mezőgazdaság fogalmának az újraértelmezésére, amelyen keresztül a falusi élet és a vidéki gazdaságok működése fenntarthatóbbá válik. A cél az, hogy megfogalmazásra kerüljenek olyan szakmai ajánlások, melyeket az EU – és azon belül Brüsszel – felé továbbítva, közösen sugalhatjuk a következő évek támogatáspolitikájának irányvonalait. Az együttműködés hivatalosan az év végén zárul, de reményeink szerint a szakmai együttműködés a továbbiakban is folytatódik.
A projekt keretében 5 konferencia kerül megszervezésre, melyek között az egyik szakmai találkozó helyszíne Magyarkanizsán valósult meg. Ezen a konferencián előadást tartottak a külföldi vendégek, akik a saját tapasztalataikról számoltak be, valamint a résztvevők előadást hallhattak a helyi-, tartományi- és köztársasági támogatási rendszerekről, a Magyarkanizsán működő foglalkoztatási- és képző központjainkról is.

Az egyesület a konferencia témájához kapcsolódóan a további fejlődést és kitörési esélyt a következő irányba látja. Az alábbi záradékokat ajánljuk továbbgondolásra:

- egyesíteni a kapacitásainkat más hasonló, a szociális háló szélére sodródott társadalmi csoportok érdekképviseletével foglalkozó szervezetekkel.
- erősíteni és színesíteni kell az önáló életvitelre nevelő programok támogatási vonalát.
- ösztönözni kell a civil szervezeteket, hogy minél többen tevékenységi körükkel egybevágó, produktív, termelő tevékenységre regisztrálják le egyesületüket.
- országos szinten azon támogatási alapok elérhetőségét megteremteni, amelyben olyan önszerveződések, akik működésüket aszociális mezőgazdaság vagy manufakturális szövetkezet működtetésében látják, kis falusi környezetben marginalizálódott társadalmi csoportok bekapcsolásával,támogathatóak legyenek.
Felülvizsgálatra és módosításra javasoljuk a következő, már működő intézkedések jogi szabályozását:
- állami szinten hiányoznak azok a jogszabályok, amelyek lehetővé tennék akár adózási kedvezmények gyakorlását, akár a munkavállalók utáni járadékok könnyítését célzó rendeletek meghozatalát.
Az egyetlen pozitív elmozdulás a törvényalkotó részéről az volt, amikor 2012-ben, a professzionális rehabilitáció címszó alatt azokat a magánvállalkozókat, akik 20 állandó munkaviszonyba lévő alkalmazottal bírnak, kötelezték, hogy egy fogyatékkal élő munkavállalót is alkalmazzanak. Ezen kötelezettséget az érintettek ki is vásárolhatták-olvasható a törvény szövegében (sajnos a munkaadók többsége ezt is választja). Ami pedig szerintünk a legnagyobb hiba a törvényalkotó részéről az, hogy ezeket az eszközöket olyan folyószámlára továbbítja, amelyek NEM CÉLESZKÖZÖK, hanem sajnos költségvetési hiányt pótló, nagy gyűjtő számlák. Ezen a téren is komoly hiányosságok vannak.
- az oportunitás címén megvalósítható bevételek kiesése a szociális és humanitárius szervezetek esetében.
A 2000-es évek elején a Szerbiai igazságügyben a büntető jog módosításával elismertek bizonyos bűncselekmények kiváltásának lehetőségét anyagiakkal. Egy meghatározott kritériumok alapján összeálított listán a humanitárius- és szociális tevékenységet folytató szervezetek részére a kirótt büntetés, kötelezvén az elkövetőt, megvalósulhatott mint donáció a kiválasztott szerencsés szervezet számára.
A gyakorlat azt mutatta, hogy ezeknek az összegeknek a kedvezményezetje nagyban függött az elnöklő bíró személyétől. Miután Magyarkanizsán több mint egy éve megszűnt az alapbíróság itt is újra kell járni az útvesztőt, mi esetünkben Zentán.

további képek a galériából...

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó filmanyag(ok):


Tanácskozás a TASCO technikai támogatásával

Tanácskozás a TASCO technikai támogatásával
2015.Jul.25

2015. július 25-26. Szabadka
Tanácskozás a TASCO technikai támogatásával a Köztársasági Munkaügyi Foglalkoztatási Szociális és Harcos jogokkal foglalkozó Minisztériummal együttműködve az Európai Unió alapjának és a Svéd intézet a SIPU támogatásával jött létre.
A tanácskozás témája: „Szociális védelmi szolgáltatások sokszínűsége és a civil egyesületek mint szolgáltatók az EU-ban, elvárás és a hazai gyakorlat. A tanácskozás apropóját és szükségességét a Szerb szociális törvény átalakulásának folyamata, ill. a szociális szolgáltatások gyakorlásának feltételét megkövetelő licenc megszerzésének kötelezettsége indokolta.
A tanácskozás regisztrálásra került a Szerb Gazdasági Kamarába, ezzel azon résztvevők akik a licenc megszerzésének útján vannak, azok aktív részvételükkel támogató pontokat gyűjthettek be.
Magyarkanizsáról az előzetes bejelentkezést kiértékelve kettő jogi személy kapott meghívást.
Ezek a Magyarkanizsai Községbeli Szociális Védelmi és Szolgáltató Központ és az Együtt Veled-Értük egyesület volt.
A tanácskozás résztvevőinek köre Szerbia teljes területén működő és tevékenykedő szociális intézmények és szociális szolgáltatást nyújtó, ill. nyújtani kívánó egyesületek képviselőiből tevődött össze.
A konferencia előadói között megismerhettük a régió jó gyakorlatait:
– Lars Goran Janson az EU szociális szolgáltatók rendszerének hálózata igazgatójaként (ESN) foglalta össze a mai törekvéseket és helyzetet, – Kocsis József, a Magyar Szociális Intézmények Országos Szövetségének elnökeként ismertette a jelenlegi magyar rendszert, másrészt egy Közhasznú társaság igazgatójaként érintette a szociális vállalkozás és szociális szövetkezetek produktumait.
– Igor Lukenda a Boszniai Szerb Köztársaságból a Banja Lukai Szociális Képző Központ igazgatójaként ismertette munkájukat. Néhány intézmény, annál több civil szervezet rendelkezik ma Szerbiában licenccel,hallhattuk.
Ezen számbeli adatok megnövelésének céljából, nagy szükség van a kormányzati szervek és az intézmények, valamint a civilek partnerkénti együttműködésére. A kétnapos tanácskozáson az érintett minisztériumok szakembereinek aktív részvételével a következő kérdés körökben születtek záradékok.
-kihívások a licenc megszerzésének útján amellyel a civil egyesületek szembesülnek ma Szerbiában,
- pozitív tapasztalatok az együttműködés terén önkormányzat és szociális szolgáltató között a civil szférában,
- ellenőrzési mechanizmusok kidolgozása és fenntartása a szociális szolgáltatók rendszerbéli ellenőrzése és a minőség szinten tartása szemszögéből.
- szükséges módosítások a törvényhozásban, hogy a civil szféra érdekeinek figyelembevételével történjenek azok,
– adózási kedvezmények leegyszerűsítése és átláthatóságra való törekvés a szociális szolgáltatók működésének segítése szempontjából egy érdekelt potenciális gazdasági donátorok motiválásának szemszögéből nézve.
– az EU gyakorlat véleményezése a témában: mi az ami működne Szerbiában és hogyan?
– javaslatok a már létező tárgyalási irányelvek mentén: miként lehetne még praktikusabban bekapcsolódni a civil szférát is érintő törvény alkotói folyamatokba, fókuszban a szociális szolgáltatást végző civil egyesületek közreműködésével.
A tanácskozás témakörének összetettségét jelzi a munkadokumentum vaskos tartalma amely elkészűlt és irányelvként kiván segítséget nyújtani mindazon félnek,akik résztvettek a felvetett kérdéskörök jövőbeli a fejlődést célbavevő megoldása érdekében.A TASCO szakmai gárdája Zorica Rasković vezetésével elkészitette a konferencián résztvevők hatására megalkotott szak anyagot.Ez a dokumentum az emlitett szervezet honlapján 2015.november 09.-től olvasható.Öröm és megtiszteltetés tölt el bennünket,hogy részesei lehetünk e folyamatnak.

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó dokumentum(ok):


Küldetésünk - Szubjektív

2014.Oct.09

Szubjektív - Vendég: Bagi Ferenc, elnök, Együtt Veled – Értük civil szervezet - 2014. október 2.

Kapcsolódó filmanyag(ok):


Küldetésünk - Közös nevezőn

2014.Feb.17

Kapcsolódó hanganyag(ok):


Újvidéki Rádió, riport a kanizsai Bárka lakóotthon munkájáról, Közös nevezőn,2014.02.10.

2014.Feb.17

Kapcsolódó hanganyag(ok):


Együtt könyebb konferencia Szabadkán

Együtt könyebb konferencia Szabadkán
2014.Jan.20

2014. január 13-14.

további képek a galériából...

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó dokumentum(ok):


2013 decembere

2013 decembere
2013.Dec.09

2013.12.06.

A napokban Szegedi vendégeink voltak. A Talentum Alapítvány egy Magyar-Szerb IPA határonátívelő pályázathoz kapcsolódóan látogatták meg a gölöncsér műhelyünket, az ott dolgozó fiataljainkat és nevelőinket. Ezen alkalomból a vendégek betekintést nyerhettek abba a programba, amelyet egyesületünk több éve a Magyarkanizsai Helyi Közösség anyagi támogatásának köszönhetően valósít meg településünk legfiatalabb korosztályának bekapcsolásával. A pályázat neve: Gölöncséreskedés a Tulipán fazekas műhely védenceivel Magyarkanizsa ovodáiban.

Kapcsolódó link(ek):


Online vásárlás

Önnek 0 terméke van a számlás kosárban, amelynek az értéke
0,00 din.


Ön 0 terméket kíván adomány címén megvásárolni, amelynek az értéke
0,00 din.


Összesen: 0,00 din.

Partnereink, támogatóink

Pillanatkép

rendom pic from gallery