"Adni öröm"

A szabadkai Pannon televízió jótékonysági műsorának szerencsés kedvezményezettjei lehettünk a 2015-ös év Adni öröm műsora alkalmából.

Nagyon nemes és értékes felajánlások érkeztek a műsornak köszönhetően. Kettő felajánlás a magyarkanizsai fogyatékos ellátásban tevékenykedő intézmény illetve civil szervezet tevékenységének segítését célozta meg. Ennek a műsornak köszönhetően olyan tervek valósulhatnak meg, amelyek hosszú távon nagy mértékben befolyásolják majd a fogyatékos ellátás intézményesített és a civil szervezet által nyújtott támogatás színvonalát. Ezek az elképzelések a mai napig csak álom szintjén körvonalazódtak mindennapjainkban, a műsornak és a nemes felajálásoknak köszönhetően viszont a tervek a megvalósulás útjára léphettek.


Kapcsolódó filmanyag(ok):

Ismertető a tervezett beruházások indokoltságáról

Intézményünk napközi otthonának felhasználóit koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelően igyekszünk ellátni. A gyermekek iskolai oktatásban részesülnek a helyi általános iskolával való jó együttműködésnek köszönhetően, a fiatal és felnőtt személyek pedig testi és értelmi képességeik megőrzése és fejlesztése érdekében olyan programaktivitásokban vesznek részt, amelyek arra irányulnak, hogy felkészítsük őket a hasznos munka végzésére. Ezek a programaktivitások az Együtt Veled – Értük Egyesülettel és a helyi Vöröskereszttel együttműködve valósulnak meg. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a felhasználóinkat úgy kapcsoljuk be ezekbe a munka jellegű aktivitásokba, hogy a képességeik mellett figyelembe vesszük az érdeklődésüket is. Az a fiatal pl. aki szívesen veszi kézbe az agyagot, a Tulipán gölöncsér műhely munkatársa, az pedig aki jól tud kapcsolatot teremteni és egymaga is elboldogul a városban, a kézbesítői feladatokat látja el. Védenceink körében népszerűek azok az önállósodást segítő aktivitások, amelyek a háztartási, különösen az egyszerűbb konyhai teendők gyakorlására irányulnak (pl. asztalterítés, ebéd feltálalás). Nagyon szívesen vesznek részt pl. az uzsonna - valamilyen egyszerűbb finomság elkészítésében és azután az elfogyasztásában is. Védenceink ilyen irányú érdeklődéséből született az a projektötlet, amely egy saját konyha kiépítésére és működtetésére irányul. Ebben a konyhában a napközi otthon védencei lehetőséget kaphatnának arra, hogy szakemberek felügyeletével, segítségével elkészíthessék saját ebédjüket illetve mezőgazdasági műhelymunkán keresztül a konyhai nyersanyag megtermelésében is részt vehetnének. A projektötlet kiemelt célja, hogy hosszú távon csökkentsük a napközi otthon étkeztetési költségeit.

Ahhoz azonban, hogy ez a projektötlet tovább fejlődhessen, szükségünk lenne olyan szakemberek segítségére, akik megvizsgálnák azt, hogy az intézményünk által használt épület bővíthető-e oly módon, hogy egy főzésre alkalmas konyha és a hozzátartozó mellékhelységek helyet kaphassanak benne, vagy pedig másik helyszínben kell gondolkodnunk. A projektötletre való pályázás feltétele pedig az, hogy rendelkezzünk kidolgozott tervdokumentációval és azt mellékelni tudjuk a pályázati formanyomtatványhoz. A tervdokumentáció elkészítéséhez viszont jelentős anyagi eszközökre és jó szakemberekre van szükség. Ezek biztosításához keressük most a forrásokat.


Az egyesület szemszögéből

Együtt Veled - Értük Egyesületben, vagy ahogy a leginkább ismernek bennünket a „Bárkában” folyó munka sokszínűsége és a minden korosztályra kiterjedő szakmai és érdekvédelmi munka behatárolása, összefoglalása nem egy könnyű vállalkozás.

Az egyesület megalakulásáig (1998 - 2002) és az azt követő 5 évnyi időszakban a fő és kihangsúlyozott törekvénsünk a fogyatékos személyek nappali ellátásában és gondozásában kifejező tevékenység megvalósításában merült ki. Abban az időszakban az önkormányzat, alkalmi és a karitatív szervezetek, valamint az egyház, ezen felül az érintett családok aktív anyagi hozzájárulásával működött a fogyatékos ellátás Magyarkanizsán.

Majd (2002 - 2010) februárjáig, az új szociális községi intézmény megalakulásáig, és az attól számított időszaktól a mai napig az EVÉ 2 majd 3 alkalmazott állandó foglalkoztatásával segíti a fogyatékos ellátás megvalósítását. Ez csakis úgy valósulhatott és valósulhat meg, hogy a mindenkori önkormányzatok felismerték a fogyatékos ellátás terén szükséges munka folytonosságának nélkülözhetetlen szükségességét.

Az egyesület azon bevétele amit a községi költségvetésből valósít meg (szinte minden évben 100%-ban) CSAK a foglalkoztatottak személyi jövedelmére elégséges. Ugyanakkor ez az összeg minden évben a számos segítő, önkéntes és támogatónak köszönhetően ÚJABB eszközöket, JELENTŐS anyagi bevételt generál a fogyatékos ellátás fenntartására és olykor a fejlesztésre is jutva ezekből a községen kivüli forrásokból. Jelentős esemény minden évben amikor védenceink köréből munkához tudunk segíteni néhányukat. Ezen személyek száma évről évre váltakozó.

Ezek is azok a pillanatok és időszakok amikor megerősödünk vállalásunkban és új energiával indulunk az előttünk álló időszakba.

Mint ahogyan nincs kettő egyforma érdeklődésű és mentális képességgel rendelkező átlag ember sem, úgy a mi pártfogoltjaink, védenceink, tagjaink is a legkülönbözőbb készségekkel és érdeklődési körrel bírnak.

Ezért azt gondoljuk, hogy meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy idővel választhassanak mely tevékenység az, ahol a legtöbbet tudnák magukból adni és ahol jól érzik magukat.


további képek a galériából...

Kapcsolódó dokumentum(ok):

Kapcsolódó filmanyag(ok):

Online vásárlás

Önnek 0 terméke van a számlás kosárban, amelynek az értéke
0,00 din.


Ön 0 terméket kíván adomány címén megvásárolni, amelynek az értéke
0,00 din.


Összesen: 0,00 din.

Partnereink, támogatóink

Pillanatkép

rendom pic from gallery